AIDA Israel

עמוד זמני של איידה ישראל.

קבוצת דיונים בפייסבוק – לחברי איידה ישראל

תזכורת למדריכים – כבר מעכשיו ניתן לחדש את תעודת המדריך לשנת 2020. בדקו שהביטוח ותעודת העזרה ראשונה שלכם בתוקף.

תזכורת לחברי איידה ישראל – בתחילת השנה נשלם לאיידה הבינלאומי את הסכום השנתי, לשנת 2020. אתם מוזמנים לבצע את התשלום על ידי הכפתור של פייפאל בעמוד זה. מדובר ב 16 יורו.

תזכורת לצוללים התחרותיים – תוצאות צלילה מתחרויות בארץ ובעולם, לרבות שיאים לאומיים – לא ירשמו לזכותו של מי שלא שייך לאיידה הלאומי. זו לא רק המדיניות של איידה ישראל – אלא איידה הבינלאומי.

תודה רבה!
אלינה


Full name
Email